Artele Spectacolului

Facultatea de Arte din cadrul Universității Hyperion Bucureşti îşi asumă misiunea de facultate artistică de standard internaţional în formarea noilor generaţii de artişti în domenii simbiotice teatrului şi filmului prin promovarea, conservarea şi transmiterea valorilor universale ale artei şi pedagogiei artistice, în contextul gândirii libere şi novatoare, specifică creativităţii artistice la nivelul cerinţelor sec. XXI.

Facultatea de Arte din cadrul Universității Hyperion Bucureşti îşi asumă responsabilitatea socială, culturală şi morală de a veni în întâmpinarea cerinţelor societăţii actuale româneşti şi europene de formare, de profesionalizare şi de perfecţionare în domeniile universitare Teatru şi Cinematografie şi Media.

Facultatea de Arte din cadrul Universității Hyperion Bucureşti îşi asumă conştient misiunea de a promova competenţele şi calificările solicitate pe piaţa muncii specifice artelor spectacolului şi cinematografiei în concordanţă cu standardele competitive europene şi internaţionale din sfera activităţii universitare artistice.

Facultatea de Arte acţionează având în vedere următoarele obiective strategice: