Cercetare

CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI CREAŢIE ARTISTICĂ AL FACULTĂŢII DE ARTE

Misiunea Centrului de Cercetare Ştiinţifică şi Creaţie Artistică este de a dezvolta programe în domeniul larg al interpretării actoricești și al cinematografiei, prin care să contribuie la dezvoltarea artei şi culturii naţionale.

Formarea de profesioniști, înalt specializaţi în domeniul teatrului și al filmului constituie principala noastră preocupare.

De asemenea, CCSCA are ca obiectiv colaborarea cu centre similare de la alte universităţi din ţară şi străinătate, în ideea promovării culturii naţionale şi a stabilirii unei scări valorice de nivel internaţional.

OBIECTIVELE CENTRULUI