Admitere - studii universitare TEATRU

ADMITERE la FACULTATE

Descarcă: REGULAMENT Admitere LICENTA-TEATRU-Hyperion 2018-2019

Facultatea de Arte are misiunea de a forma profesionişti cu o bună pregătire artistică de bază, o bună pregătire tehnică, de execuţie în specialitate şi în domeniu, capabile pentru activităţi artistice şi pedagogice, creaţie, cercetare, interpretare practică a unor roluri în spectacole, recitaluri pe scenă şi în afara ei, în domeniul specializării.

În acest sens, Facultatea de Arte aduce în prim plan climatul de studiu favorabil investigaţiei şi descoperirii şi îşi centrează procesul educativ pe student, prin atelierele de creaţie.

Facultatea de Arte are două specializări de licenţă:

Admiterea se realizează diferenţiat, în funcţie de specializări.

Artele spectacolului

1. O scrisoare de intenție, adusă la înscriere.

2. Probă de testare a aptitudinilor actoricești:

3. Exerciţii de improvizaţie pe teme propuse de comisie, bazate pe textele din repertoriu, cum ar fi: