Examen de Licență

Examenul de licenţă presupune probe specifice pentru fiecare domeniu 

Artele spectacolului (Actorie)

Proba 1. Spectacol de absolvire. Fiecare student din an terminal va fi angajat într-un spectacol organizat de către profesorul clasei. Această probă este notată. Respectiv, candidatul va primi o notă pentru rolul interpretat. se notează cu note de la 1-10.

Proba 2. Examen la Istoria teatrului romanesc si universal pe baza bibliografiei de concurs (probă scrisă)

Proba 3. Susținerea lucrării de licență. Acesta se bazează pe un studiu de caz asupra rolului interpretat la proba 1.

Metodologie licență Artele Spectacolului...