Parteneri

Misiunea Facultăţii de Arte a Universităţii Hyperion din Bucureşti urmăreşte atingerea excelenţei academice, atât prin activitatea didactică, cât şi prin cea de cercetare şi creaţie artistică. În acest context, Facultatea de Arte, conform misiunii sale şi prin sistemul educaţional pe care îl promovează participă la efortul întregii universităţi.

Facultatea de Arte din cadrul Universității Hyperion Bucureşti îşi asumă misiunea de facultate artistică de standard internaţional în formarea noilor generaţii de artişti în domenii simbiotice teatrului şi filmului prin promovarea, conservarea şi transmiterea valorilor universale ale artei şi pedagogiei artistice, în contextul gândirii libere şi novatoare, specifică creativităţii artistice la nivelul cerinţelor sec. XXI.