Admitere - studii universitare FILM

ADMITERE la FACULTATE

Descarcă:

 

Facultatea de Arte are misiunea de a forma profesionişti cu o bună pregătire artistică de bază, o bună pregătire tehnică, de execuţie în specialitate şi în domeniu, capabile pentru activităţi artistice şi pedagogice, creaţie, cercetare, interpretare practică a unor roluri în spectacole, recitaluri pe scenă şi în afara ei, în domeniul specializării.

Facultatea de Arte are două specializări de licenţă:

 Admiterea se realizează diferenţiat, în funcţie de specializări. 

Regie de film

 Proba I ORAL - ELIMINATORIE

- Crearea unei povestiri pornind de la o fotografie (pusă la dispoziție de către comisie).

- Discuție despre un personaj literar sau de film, selectat de către comisie din portofoliul* candidatului.

*Fiecare candidat se va prezenta la această probă cu un portofoliu: un dosar alcătuit din prezentarea (în scris) a zece personaje literare sau de film (o jumătate de pagină A4 pentru fiecare personaj).

Se notează cu note de la 1-10

Proba a II-a SCRIS

 - Realizarea unei scurte povestiri comice sau dramatice, pe baza unei fotografii proiectate în sala de examen.

Se notează cu note de la 1-10 

Imagine de film

O singură probă, alcătuită din două elemente 

1. Interviu pe baza unui portofoliu fotografic, alcătuit din minimum 5 fotografii.

2. Discuție pe marginea unei fotografii, la prima vedere: ce reprezintă, ce sugerează, care sunt calitățile și defectele fotografiei etc.